ستاد توسعه علوم و فناوریهای‌ شناختی با هدف ارتقاء سطح علمی پژوهشگران کشور در زمینه علوم و فناوریهای شناختی‌ و به منظور تقویت انگیزه فعالیت در این عرصه، از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی در این حوزه که در راستای الویت های مصوب ستاد باشند حمایت و جایزه تشویقی اعطا می نماید.

درخواست حمایت تشویقی از طریق سیستم آنلاین به آدرس https://cogc.ir/ و فقط توسط دانشجو ارائه می شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.

درخواست حمایت تشویقی از پایان نامه در دو شکل قابل ارائه است:

۱- . پیشنهاد پروژه (مرحله اول): پایان نامه هایی که پیشنهاد پروژه آنها در دانشگاه تصویب شده و هنوز در حال انجام است و به مرحله دفاع نرسیده است. لازم به تذکر است که بیش از سه ماه از زمان تصویب طرح تحقیق در دانشکده محل تحصیل دانشجو نباید گذشته باشد.

۲- پایان نامه دفاع شده (مرحله دوم): پایان نامه هایی که درخواست حمایت پیشنهاد پروژه (مرحله اول) آنها قبلاً توسط ستاد تأیید و دفاع از پایان نامه انجام شده است که بیش از یک ماه از دفاع نباید گذشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست

پیشنهاد پروژه (مرحله اول): لازم است که موارد زیر برای داوری ارسال شود:

۱- تکمیل فرم درخواست حمایت در سایت ستاد

۲- تصویر گواهی تصویب پیشنهاد پایان نامه در دانشکده در فرمت پیشنهادی ستاد؛( دریافت فرم ) پایان نامه (مرحله دوم): لازم است که موارد زیر برای داوری ارسال شود:

۱- تصویر فرم تائید دفاع پایان نامه در دانشکده در فرمت پیشنهادی ستاد؛ ( دریافت فرم )

۲- گواهی ارائه دستاوردهای پایان نامه در یکی از همایش های مورد تائید ستاد (موضوع تبصره ۱ آیین نامه)( لیست همایش های مورد تائید ستاد)

۳- مدرکی نشان دهنده ثبت داده های ارزشمند (تائیدیه تحویل داده ها به ستاد در فرمت مورد نظر) ( موضوع تبصره ۲ آیین نامه)

۴- ارائه مدارک لازم برای اخذ سطح ۱ حمایت های تشویقی (سطح ۱: پایان نامه های کارآفرین یا پایان نامه هایی که گروه محققان آن علاوه بر دستاورد تحقیق، به یک شرکت خدماتی، تجاری و یا دانش بنیان تبدیل شده باشد و یا موضوع پایان نامه توسط بخش صنعت یا خدمات سرمایه گذاری شود.)

خواهشمند است هرگونه مکاتبات شامل سوالات، پیشنهادات، انتقادات و ... در خصوص ثبت و پیگیری درخواست حمایت از پایان نامه را به آدرس ایمیل research.thesis@cogc.ir ارسال فرمایید.