درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس www.cogc.ir و توسط مجری اصلی و یا مؤسسه برگزار کننده کارگاه یا سمینار به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.

توضیحات تکمیلی:

• کارگاه ها و سمینارهایی که شامل حوزه های نوظهور علوم و فناوری های شناختی باشد، در اولویت قرار دارند.
• چنانچه در کارگاه‌ مهارت جدیدی به صورت عملی آموزش داده شود، مبلغ حمایت تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
• پیشنهاد کارگاه هایی که با همکاری انجمن های علوم شناختی، دانشگاه های مجری دوره های تحصیلات تکمیلی علوم شناختی و یا مراکز علمی و فناوری بین المللی معتبر انجام شود، در اولویت قرار دارند.
• برگزار کنندگان کارگاه آموزشی باید درخواست خود را جهت کسب حمایت از ۳ ماه قبل از برگزاری تسلیم ستاد کرده باشند.

کارگاه ها و سمینارها اولویت دار:

• کارگاه های تخصصی در حوزه‌های پژوهشی مشتمل بر ابزار شناسی و روش شناسی پژوهشهای علوم شناختی، ارزیابی و مداخله در عملکردهای شناختی و مدلسازی محاسباتی شناختی برای مخاطبین کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری در رشته های مرتبط
• کارگاه های آموزش مشاورین دانشگاه ها برای ارتقای مهارت ها و توانمندی های شناختی دانشجویان
• کارگاه های اساتید یا پژوهشگران برجسته بین‌المللی یا ایرانی مقیم‌ خارج از کشور در حوزه های مرتبط با علوم شناختی
• سمینارهای در حوزه های کاربردی مهارت ها و توانمندی های شناختی برای مخاطبان خاص (دانشجویان، اساتید، معلمان، مربیان مهد کودک، فعالان اقتصادی، قضات، و مدیران)
• سمینارهای ترویجی معرفی علوم و فناوریهای شناختی در دانشگاه‌ها
• سمینار نیم روزه معرفی علوم و فناوریهای شناختی در دبیرستان های کشور

مدارک مورد نیاز برای درخواست

۱. تکمیل فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی
۲. برنامه زمان بندی کارگاه یا سمینار
۳. رزومه استاد مجری کارگاه یا سمینار

درخواست های رسیده و رزومه مدرسان کارگاه و سمینار توسط کمیته علمی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و از پیشنهاد دهندگان منتخب جهت بررسی نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.

یادآوری: درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت‌نام آنلاین قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کد رهگیری بررسی نمی‌شوند.