اولین رویداد بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی درتهران برگزار شد

You are currently viewing اولین رویداد بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی درتهران برگزار شد
۲۷۰ Views

اولین رویداد “بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی”به منظور پرورش مهارت های شناختی کودکان و نوجوانان و بهینه سازی آموزش مجازی و محیط یادگیری با حضور دبیر ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی و شرکت شماری از محققان ، پژوهشگران و صاحبان نوآوری و کسب و کارها در حوزه شناختی در محل باغ کتاب تهران برگزارشد.

این رویداد با هدف ایجاد ارتباط و تعامل میان مراکز شتابدهنده ، سرمایه گذار و صاحبان ایده و کسب و کارها و مجریان طرح های پژوهشی درموضوعات بهبود کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان با رویکردهای شناختی ، افزایش سطح آگاهی و آموزش والدین و بهبود برنامه های آموزشی جامعه محور برپا شده است.

در این گردهمایی علمی و تخصصی چند تن از مجریان طرح های پژوهشی، ایده های تحقیقاتی خود از جمله ” طراحی واعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری با داستان سرایی دیجیتال برکارکردهای شناختی”،” تدوین برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود این کارکردها “، ” طراحی و اجرای یک پروتکل آموزشی مبتنی بر رویکردهای شناختی برای بهینه سازی آموزش مجازی درس فیزیک ” ، ” توسعه برنامه آموزش والدین برای پرورش مهارت های شناختی خردسالان ” و”تدوین برنامه آموزشی مهارت ها و ارتقای شناختی کودکان ایرانی” برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری ارایه کردند.

در ادامه این رویداد مفاهیم و مباحث اکوسیستم کسب و کار، استارتاپ های شناختی و نحوه ارایه به سرمایه گذار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و به پرسش ها در ارتباط با ایده های پژوهشی پاسخ داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید