اولین مسابقه مجازی پژوهش درعلوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی برگزار شد

You are currently viewing اولین مسابقه مجازی پژوهش درعلوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی برگزار شد
۲۷۶ Views

با هدف ارتقای عملکردهای شناختی ، رویداد دانشجویی اولین مسابقه مجازی اصول پژوهش در علوم شناختی و علوم اعصاب با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی برگزار شد.

این رویداد دانشجویی در دو مرحله آموزشی و پژوهشی توسط تیم”کاکنو ” و انجمن مغز و شناخت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور اهواز به منظور کسب مهارت های پژوهشی دانشجویان برگزار می شود که درمرحله نخست شیوه های آموزشی مبنی بر روش های پژوهش در علوم شناختی برای دانشجویان رشته های مختلف از سیزده استان ارایه و آموزش داده شد.

تیم های برتر دراین رویداد دانشجویی درمرحله پژوهشی در زمینه شیوه نگارش، محتوا و کیفیت مطالب پژوهشی درحوزه های علوم شناختی و علوم اعصاب با یکدیگر به رقابت می پردازنند.

دیدگاهتان را بنویسید