برگزاری دومین دوره آموزشی”سایکوفیزیک” با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی

You are currently viewing برگزاری دومین دوره آموزشی”سایکوفیزیک” با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی
۳۷۱ Views

دومین دوره آموزشی”سایکوفیزیک” به منظور توسعه و گسترش فعالیت های علمی و تخصصی در حوزه علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی برگزار می شود.

این دوره آموزشی برای ایجاد بسترهای مناسب حهت انتقال اطلاعات و تجارب به اساتید و دانشجویان رشته های روانشناسی، توانبخشی، روانپزشکی، علوم رفتاری در حوزه علوم شناختی، از مرداد ماه ۱۴۰۲ به صورت مجازی و به مدت دو ماه برگزار و مباحث برنامه نویسی و پردازش داده توسط شماری از اساتید و متخصصان ارایه می شود.

انتخاب افراد مورد حمایت ستاد در این دوره آموزشی بر اساس بررسی رزومه، توصیه نامه استاد راهنما و ویدیوی معرفی انجام خواهد گرفت.

نتایج از طریق ایمیل به اطلاع پذیرفته شدگان رسانده خواهد شد تا اقدام به تکمیل و نهایی کردن فرایند ثبت نام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید