بیست و دومین فصلنامه علمی،آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی انتشار یافت

You are currently viewing بیست و دومین فصلنامه علمی،آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی انتشار یافت
۳۷۳ Views

یست و دومین فصلنامه علمی، آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی حاوی تازه ترین مطالب ، گزارش های خبری و رویدادهای جذاب و خواندنی درحوزه های دانش علوم شناختی و نیز اقدامات و فعالیت های این ستاد منتشرشد.

دکتر”سید محمد مهدوی” دبیر ستاد توسعه علوم و فن آوری های در این شماره فصلنامه با تشریح فعالیت ها و اقدامات ستاد در طول بیش از یک دهه اعلام کرد: تحقق ماموریت های این ستاد براساس هدف گذاری در قالب نقشه راه پیگیری می شود و در حوزه تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص آیین نامه هایی تدوین شده که از مهاجرت دانشجویان و اساتید سایر رشته ها به حوزه علوم و فن آوری های شناختی استقبال می گردد.

وی دراین گفت و گو با اشاره به فعالیت های های مستمر برای ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی وآزمایشگاهی درموسسات و مراکزعلمی ، آموزشی و دانشگاهی خاطر نشان کرد: حمایت ها و اقدامات موثر و چشمگیری در این زمینه از سوی ستاد انجام شده و ایجاد یک آزمایشگاه تحقیقاتی درموسسه رویان و نیز یک آزمایشگاه مغز دربیمارستان فیروزگر درحال انجام است.

دبیرستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی دربخشی دیگر از اظهاراتش تصریح کرد: به منظور تامین نیازهای داخلی و دستیابی به خودکفایی ، ستاد به امر تولید و توسعه ابزارهای و محصولات شناختی با جدیت ادامه می دهد.

گفت و گو با مترجم کتاب شناخت اجتماعی:” از مغز ها تا فرهنگ ” ، چالش های عصب شناسی شناختی در قرن بیست و یکم ، تفاهم نامه ستاد با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و گزارشی در باره ربات تعاملی که به کودکان طیف اتیسم کمک می کند تا مهارت های اجتماعی را توسعه دهند ، از جمله دیگر مطالب و اخبار متنوع در حوزه دانش علوم شناختی در این شماره فصلنامه منتشر شده است.

درشماره بیست و دوم فصلنامه گزارش های خواندنی گشتی در آسمان ، تاریخچه روان شناسی شناختی ، یک ذهن زیبا و نیز معرفی دانشمند و اخباری از فعالیت ها و برنامه های ستاد در حوزه شناختی و معرفی سه نرم افزار شناختی انتشار یافته است.

گزارش ها، یادداشت ها، اخبار و گفت وگوهای خواندنی دیگری نیز در بیست و دومین شماره فصلنامه مغز و شناخت منتشر شده که علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت ستاد علوم شناختی درصفحه انتشارات، فیلد فصلنامه آن ها را مطالعه کنند.

فصلنامه علمی ،آموزشی و خبری مغز و شناخت به صاحب امتیازی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید