تجهیز آزمایشگاه های مطالعات حوزه علوم شناختی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی مورد بررسی قرار گرفت

You are currently viewing تجهیز آزمایشگاه های مطالعات حوزه علوم شناختی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی مورد بررسی قرار گرفت
۲۲۹ Views

راههای تعامل و همکاری مشترک میان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مطالعات میان رشته ای مرتبط با حوزه علوم شناختی در این دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.

در نشستی با حضور معاون پژوهش، فناوری و زیر ساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسان این دو نهاد علمی و تحقیقاتی در خصوص راههای حمایت این ستاد برای تجهیز و راه اندازی سه آزمایشگاه با رویکردهای علوم شناختی به دستگاه ها و ابزار های پیشرفته در این فضای دانشگاهی گفت و گو و تبادل نظر شد.

دکتر”حسین عزیزی”معاون پژوهش، فناروی و زیر ساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی حمایت و کمک برای راه اندازی و تجهیز مراکز آزمایشگاهی درفضاهای علمی، تخصصی و دانشگاهی را از سیاست های راهبردی این ستاد یاد کرد وگفت: با هدف ترویج، توسعه و گسترش فعالیت های تحقیقاتی، علمی و فنآورانه درحوزه های دانش علوم شناختی و دسترسی محققان، متخصصان و پژوهشگران به امکانات و خدمات آزمایشگاهی، با حمایت و مشارکت این ستاد درسال های اخیر بیش از یکصد آزمایشگاه در مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی به تجهیزات و سیستم های پیشرفته ساخت ایران مجهزشدند.

وی با بیان اینکه حمایت از ایجاد زیرساخت‌ های تحقیقاتی و علمی مورد نیاز کشور درحوزه علوم و فن آوری‌های شناختی، ایجاد شبکه ای برای ‌اشتراک‌ گذاری امکانات و خدمات آزمایشگاهی، جذب نخبگان و محققان کارآمد به فعالیت درحوزه های دانش علوم شناختی از اهداف مهم ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی است، خاطر نشان کرد: درچارچوب سیاست های راهبردی این ستاد، مراکز علمی و دانشگاهی بیشمار دیگری در نقاط مختلف کشور با ارائه درخواست هایی خواستار بهره مندی از سیاست ها و برنامه های حمایتی و مشارکتی این ستاد برای تجهیز مراکز تحقیقاتی و تخصصی به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته درحوزه علوم شناختی هستند.

وی همچنین تشویق و ترغیب محققان و متخصصان برای دستیابی به خودکفایی و بومی‌ سازی تجهیزات و حمایت از تولید ابزارها و دستگاه های فناورانه توسط مراکز و شرکت‌ های دانش‌ بنیان نیز یکی دیگر از سیاست ‌های ستاد توسعه علوم و فن آوری‌ های شناختی برشمرد.

دکتر “مهدی حمزه نژاد “رییس دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز با تشریح فعالیت های این فضای علمی گفت: در امر تجهیز آزمایشگاه های این فضای دانشگاهی درصدد هستیم تا فعالیت های پژوهشی با رویکردهای علوم اعصاب و علوم شناختی انجام شود.

وی افزود: در فعالیت های پژوهشی در حوزه های معماری و شهرسازی تلاش می شود با تلفیق هوش مصنوعی و دانش علوم اعصاب و علوم شناختی ، پارامترهای شناختی و عصبی بر فضاهای شهری و معماری  تاثیرگذار باشد.

به گفته وی، به طور مثال در طراحی های مختلف برای فضاهای آموزشی با استفاده از علوم شناختی و علوم اعصاب بررسی کیفیت محیط از منظر علوم شناختی، می تواند بر نوع رفتار و جنبه های انگیزشی و شناختی دانش آموزان و معلمان برای دستیابی به یادگیری بهتر اثرگذار باشد و بر همین اساس آزمایشگاه­هایی با رویکردهای شناختی و علوم اعصاب در این دانشکده ایجاد می شود.

وی در ادامه سخنانش خواستار حمایت و کمک ستاد توسعه علوم و فناور ی های شناختی برای تجهیز و راه اندازی سه آزمایشگاه مطالعات میان رشته ای مرتبط با حوزه های علوم شناختی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران شد.

دیدگاهتان را بنویسید