دوازده مرکز علمی و دانشگاهی دیگر درکشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته درحوزه علوم شناختی مجهز خواهند شد

You are currently viewing دوازده مرکز علمی و دانشگاهی دیگر درکشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته درحوزه علوم شناختی مجهز خواهند شد
۳۱۱ Views

دوازده مرکز علمی و دانشگاهی دیگر در نقاط مختلف کشور به دنبال فراخوان ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، خواستار بهره مندی از سیاست ها و برنامه های حمایتی این ستاد برای تجهیز مراکز تحقیقاتی و تخصصی این مراکز به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته درحوزه علوم شناختی شدند.

دکتر محمد حسین مقامی کارشناس کارگروه حوزه پژوهش ستاد توسعه علوم شناختی اعلام کرد: درپی این فراخوان دوازده مراکز علمی و دانشگاهی در نقاط مختلف کشور با ارسال بیش از ۵۰ فقره درخواست، خواستار دریافت ۲۵ نوع دستگاه و ابزار تحقیقاتی حوزه علوم شناختی برای تجهیز مراکز آزمایشگاهی شدند.
ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی اخیرا درفراخوانی از معاونت های پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور دعوت کرد درخواست های رسمی خود برای تجهیز آزمایشگاهی تحقیقاتی این مراکز به دستگاه هایی مانند EEG، EMG، PSG، سیستم رهگیری چشم، fNIRS، tDCS، سیستم  ثبت الکتروفیزیولوژی، سیستم تحریک سلول های عصبی، سیستم تحریک مغناطیسی، نوروفیدبک، بیوفیدبک، واقعیت مجازی برای جوندگان، سیستم تحریک بویایی و موارد شناختی دیگر را به این ستاد ارسال تا براساس سیاست های کلی ستاد برای حمایت از تجهیز آزمایشگاه ها اقدام شود.

وی افزود: سرمایه گذاری برای تجهیز مراکز آزمایشگاهی تحقیقاتی علوم شناختی حدود ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است که بطور مساوی از سوی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و این مراکز دانشگاهی تامین و پرداخت خواهد شد.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور توسعه زیرساخت و تجهیز آزمایشگاه¬های تحقیقاتی، همواره تلاش می کند تا با تمرکز بر توسعه فناوری‌های ثبت سیگنال و تحریک مغز، تجهیز آزمایشگاه ها و آماده سازی ابزارها و زیرساخت های مورد نیاز حوزه علوم شناختی در مراکز علمی و تخصصی را در دستور کار خود قرار دهد.

در چارچوب این سیاست، حمایت از تولید تجهیزات داخلی و محصولات شرکت های دانش‌بنیان در حوزه علوم شناختی در اولویت ستاد بوده و با توجه به سیاست های کلی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، تاکنون ده ها مرکز درمانی و دانشگاهی به دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته ساخت داخل تجهیز شده اند.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در این فراخوان تاکید کرده است تجهیز مراکز آزمایشگاهی تحقیقاتی منوط، به وجود متخصصین مجرب حوزه علوم شناختی و گروه های آموزشی بین رشته ای در دانشگاه متقاضی،ارائه چشم انداز دوساله استفاده از تجهیزات و ارائه پروپوزال مختصر در خصوص استفاده از تجهیزات مورد نیاز،ارائه مختصری از فعالیت های شناختی انجام شده تاکنون ونامه تقبل حداقل نیمی از هزینه های مربوط به تجهیز مورد نظر توسط مرکز متقاضی بوده و ضروری است به طور شفاف در درخواست رسمی مورد نظر ذکر شوند، تجهیزات مورد نظر خود را با برخورداری تا سقف پنجاه درصدی حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی تهیه و تأمین نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید