رایزنی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و بنیاد مستضعفان برای حمایت از شرکت های دانش بنیان درحوزه علوم شناختی 

You are currently viewing رایزنی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و بنیاد مستضعفان برای حمایت از شرکت های دانش بنیان درحوزه علوم شناختی 
۱۹۲ Views

در نشستی میان کارشناسان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و مرکز تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان، حمایت از شرکت های دانش بنیان برای توسعه و تجاری سازی فناوری های نوین درحوزه علوم شناختی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست با حضور معاون پژوهش، فناوری و زیرساخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و مسئولان مرکز تحقیق و توسعه بنیاد مستضعفان و جمعی از کارشناسان این دو نهاد در خصوص حمایت از فناوری های  نوین و بومی از طریق اتصال ظرفیت های تحقیق و توسعه، رفع چالش ها و نیازهای فناورانه در حوزه های علوم شناختی و حمایت از شرکت های دانش بنیان رایزنی و تبادل نظر شد.

طرفین در این جلسه همچنین در ارتباط با بهره گیری از فرصت ها و بسترهای فراهم شده با استفاده از قانون جهش تولید و دانش بنیان  برای انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه علوم و فناوری های شناختی و نیز سرمایه گذاری های مشترک علمی گفت و گو کردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید