رویداد بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی درباغ کتاب تهران برگزار می شود

You are currently viewing رویداد بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی درباغ کتاب تهران برگزار می شود
۳۲۳ Views

رویداد “بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی” به منظور پرورش مهارت های شناختی کودکان و نوجوانان و بهینه سازی آموزش مجازی و محیط یادگیری با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در باغ کتاب تهران برگزار می شود.

این رویداد با هدف ایجاد ارتباط و تعامل میان مراکز شتابدهنده ، سرمایه گذار و صاحبان ایده و مجریان طرح های پژوهشی درموضوعات بهبود کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان با رویکردهای شناختی ، افزایش سطح آگاهی و آموزش والدین و بهبود برنامه های آموزشی جامعه محور ساعت ۹/۳۰ روز شنبه ۱۷ تیرماه جاری دایر می شود.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از صاحبان ایده ، مراکز شتابدهنده ، سرمایه گذاران و مجریان طرح های پژوهشی علاقمند به فعالیت در حوزه پرورش و ارتقای شناختی دعوت کرد دراین رویداد علمی شرکت کنند.

در راستای اجرای این برنامه و برای آشنایی صاحبان ایده و مجریان طرح های پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش نشستی با حضور کارشناسان این ستاد روز هفتم تیرماه برگزار و طی آن مفاهیم و مباحث اکوسیستم کسب و کار، استارتاپ های شناختی و نحوه ارایه به سرمایه گذار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید