ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی از فرصت مطالعاتی در حوزه فلسفه ذهن حمایت می کند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی از فرصت مطالعاتی در حوزه فلسفه ذهن حمایت می کند
۲۷۹ Views

ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی در فراخوانی از فرصت مطالعاتی اساتید و پژوهشگران در حوزه فلسفه ذهن حمایت می کند.

ستاد در این فراخوان از اساتید و پژوهشگران فلسفه ذهن که برای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت آمادگی دارند ، دعوت کرد رزومه و طرحنامه پژوهشی خود جهت اعزام به سفر مطالعاتی را حداکثر تا پایان تیرماه به آدرسPHILMIND@COGC.IR ارسال نمایند.

در این فراخوان همچنین اضافه شده است اعلام استاد، اساتید و دانشگاهی که از نظر داوطلب برای فرصت مطالعاتی مربوط به طرح پژوهشی ایشان مناسب هستند ، نیز ضرورت دارد.

ستاد در بخشی دیگر از این فراخوان خاطر نشان کرد: پس از بررسی مدارک ارسالی و درصورت کسب حد نصاب لازم ، حداکثر سه درخواست مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید