ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برای حمایت از طرح های پژوهشی و توسعه فناوری در حوزه های شناختی فراخوان برگزار می کند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برای حمایت از طرح های پژوهشی و توسعه فناوری در حوزه های شناختی فراخوان برگزار می کند
۳۱۳ Views

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به‌ منظور افزایش هم افزایی پایان ‌نامه ‌ها و رساله ‌های دانشجویی در راستای تحقق اهداف مصوب درحوزه علوم شناختی، فراخوان جدیدی را اوایل تیرماه امسال برای حمایت از طرح ‌های پژوهشی و توسعه فناوری درقالب طرح‌ های”دسته ج” برگزار می کند.

طرح‌ های پیشنهادی درقالب این فراخوان می بایست شامل ترکیبی از حداقل دو پایان‌نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) بوده و در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات شناختی و در چارچوب اولویت ‌¬های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای تشویق محققان، به‌ منظور ترکیب پایان ‌نامه‌ ها در قالب طرح پژوهشی، میزان حمایت از طرح‌ های دسته “ج” را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش داده است.

در این فرخوان از تمامی اساتید، محققان و دانشجویان واجد شرایط دعوت شده است مشارکت و همکاری نمایند.

با هدف ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و بهره‌مندی محققان، پژوهشگران و اساتید مراکز علمی و دانشگاهی درسطح کشور از چترهای حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، درسال‌های اخیر در ۱۸ مرحله از فراخوان حمایت از طرح‌ های پژوهشی از سوی این ستاد بیش از ۴۰۰ طرح مطالعاتی و تحقیقاتی تحت پوشش حمایت های این ستاد قرار گرفتند.

از مجموع طرح های تحقیقاتی تحت حمایت این ستاد ، تاکنون ۲۰۰ طرح با برخورداری از حمایت‌ های این ستاد به اتمام رسید و به همین تعداد طرح دیگر در حال اجرا است.

ساخت انواع دستگاه‌ های تصویربرداری از مغز، ثبت سیگنال های مغزی و تحریک مغزی و ارائه خدمات شناختی از جمله دست آورد های اجرای طرح های تحقیقاتی در امر تولید و ساخت فناوری ‌های شناختی در کشور به‌ شمار می‌آید.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای ترویج و ارتقای دانش درحوزه های علوم شناختی و فناورانه و نیز پیشبرد اجرای طرح های تحقیقاتی، درحال حاضر با بیش از دو هزار تن از اساتید، محققان و متخصصان در یکصد مرکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در استان های مختلف کشور همکاری و مشارکت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید