ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش”پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور” فراخوان مشترک برگزار می کنند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش”پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور” فراخوان مشترک برگزار می کنند
۳۶۹ Views

با هدف تقویت تیم‌های پژوهشی استادان برجسته و حمایت از توانمندی‌‌های دانش‌‌آموختگان ممتاز کشور، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و بنیاد ملی نخبگان برای پذیرش “پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور” فراخوان مشترک برگزار می کنند.

در این فراخوان تعداد ۲۲ نفر پژوهشگر پسادکتری مطابق شیوه‌نامه طرح “شهید دکتر چمران” مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار خواهند گرفت.

از تمامی دانش‌‌آموختگان دوره‌های دکتری و یا دانشجویان دکتری که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ از رساله خود دفاع می‌کنند و واجد شرایط دعوت می‌‌شود، با مراجعه به سامانه “سینا” بنیاد ملی نخبگان به نشانی https://sina.bmn.ir ضمن آگاهی از استادان میزبان و موضوعات پژوهشی آنان، نسبت به ثبت‌نام و ارسال مدارک تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ اقدام نمایند.

در این فراخوان مشترک شرایط پژوهشگر پسادکتری بشرح زیر اعلام شده است:

۱) دارای مدرک دکتری با اخذ درجه عالی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت عتف.
۲) حداکثر ۵ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست گذشته باشد. دانشجویان متقاضی نیز باید گواهی تأیید دانش‌آموختگی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ را از استاد راهنمای خود که به تأیید مدیرگروه و دانشکده مربوط رسیده باشد، ارائه دهند.
۳) سن متقاضی در زمان ثبت درخواست، بیشتر از ۴۰ سال نباشد.
۴) متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام‌وقت و حضور مستمر در دوره پسادکتری خواهد بود.
۵) متقاضی در صورت پذیرش، نباید پژوهشگر پسادکتری همزمان تحت حمایت سازمان، مؤسسه یا دانشگاهی دیگر باشد.
۶) متقاضی باید دارای مقالات با استانداردهای کیفی بالا (با نتایج عمیق، جدید و مهم) ترجیحاً در مجلات تخصصی مشهور در رشته خود باشد.
۷) متقاضی باید دارای ۲ توصیه‌نامه علمی به زبان فارسی از اعضای هیئت علمی با مرتبه حداقل دانشیاری که متخصص در رشته وی هستند، باشد.
۸) متقاضی، منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام‌وقت در طول دوره پسادکتری نداشته باشد و دارای صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی باشد.
⁎ تبصره: زایمان و بیماری خاص به تشخیص کمیته انتخاب می‌تواند تا دو سال به موارد ۲ و ۳ اضافه کند.

دیدگاهتان را بنویسید