ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق پژوهش و فنآوری تجهیزات پزشکی تفاهم نامه همکاری مبادله کردند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق پژوهش و فنآوری تجهیزات پزشکی تفاهم نامه همکاری مبادله کردند
۴۶۹ Views

با هدف کمک به توسعه زیست بوم علوم و فناوری های شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق پژوهش و فنآوری تجهیزات پزشکی غیر دولتی تفاهم نامه همکاری امضا و مبادله کردند.

این تفاهم نامه از سوی دکتر ” سید محمد مهدوی” دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دکتر حسین سلمانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فنآوری تجهیزات پزشکی امضا شد.

براساس این تفاهم نامه از محل منابع ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق پژوهش و فنآوری تجهیزات پزشکی تسهیلات لازم برای کمک به توسعه زیست بوم علوم و فناوری های شناختی به شرکت های فناور و محققان در این حوزه ارائه می گردد.

در این تفاهم نامه صندوق پژوهش و فنآوری تجهیزات پزشکی غیر دولتی به عنوان یکی از صندوق های عامل ستاد توسعه علوم و فناوری¬های شناختی برای کمک به توسعه زیست بوم فناوری های شناختی انتخاب شده است.

در چارچوب این تفاهم نامه که به مدت پنج سال ادامه می یابد، تسهیلات و منابع مالی لازم و سایر اشکال خدمات مالی توسط صندوق عامل به متقاضیان معرفی شده از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری-های شناختی ارائه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید