ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی از تشکیل هسته های پژوهشی حمایت می کند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی از تشکیل هسته های پژوهشی حمایت می کند
۴۲۷ Views

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به منظور تربیت نیروی انسانی مجرب، ایجاد و برقراری تعاملات ملی و بین‌المللی با اساتید و شرکت‌های فن آور، انجام فعالیت ‌های ترویجی، تیم ‌سازی و شبکه‌ سازی برای تشویق و ترغیب متخصصان سایر حوزه های علمی و فناوری‌ به فعالیت در حوزه های دانش علوم شناختی، از شکل گیری هسته ‌های پژوهشی همسو با اولویت ‌های ستاد و نیازمندی‌ های کشور حمایت می کند.

در چارچوب این سیاست حمایتی ضمن توجه به قابلیت ‌های هسته پژوهشی از جمله حضور استاد یا اساتید پیشگام، استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، زیرساخت‌های آزمایشگاهی مورد نیاز، اشراف مدیر هسته پژوهشی به مرزهای دانش به همراه گلوگاه‌های فن آورانه و نیازهای آتی تا حصول دانش فنی و یا حتی ارائه نمونه اولیه محصول یا خدمت و امکان شبکه‌سازی و بکارگیری سایر حوزه های فناوری‌ در راستای کاربردی‌سازی پژوهش‌های انجام‌شده مد نظر بوده و هر گونه دارایی فن آورانه، محصول و دانش فنی حاصل متعلق به هسته پژوهشی می‌باشد.

در این برنامه حمایتی ترویج و جریان‌سازی در حوزه فعالیت مورد حمایت، اعم از برگزاری کنفرانس یا تشکیل پنل در کنفرانس‌های فعال، انتشار مقالات و یا سایر فعالیت‌های ترویجی و فرهنگ ‌سازی بنا بر موضوع و جامعه هدف، روندیابی و رصد و دیده‌بانی حوزه علمی و فن آوری در کشور و جهان مورد توجه جدی قرار دارد.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی پیشتر از هسته های پژوهشی درحوزه های ارتقا و توانبخشی شناختی، داده کاوی، مدیریت شناختی و نیز فلسفه ذهن از جمله در زمینه های مداخلات الکترومغناطیس در کارکردهای شناختی، اختلالات یادگیری، عصب روانپزشکی، ارزیابی و سنجش شناختی، سلامت شناختی دیجیتال، هوش مصنوعی و کاربرد علوم شناختی در مدیریت حمایت کرده است.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در راستای این سیاست راهبردی سعی می‌کند ضمن شتاب ‌بخشی به حرکت هسته پژوهشی، ابزارهای مالی و حقوقی مورد نیاز در گام‌های آتی چرخه عمر محصول و یا خدمت را نیز پیش‌بینی و تأمین نماید و مالکیت به صاحبان ایده، توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران احتمالی تعلق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید