ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به سیاست های حمایتی در امر تهیه و انتشار مقالات علمی ، پژوهشی و دانشجویی درحوزه های علوم شناختی ادامه می دهد

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به سیاست های حمایتی در امر تهیه و انتشار مقالات علمی ، پژوهشی و دانشجویی درحوزه های علوم شناختی ادامه می دهد
۳۰۸ Views

با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص و مجرب، تشویق علاقه مندان به مهاجرت به حوزه های علوم شناختی و افزایش جایگاه علمی ایران در منطقه و در سطوح بین المللی ، ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در راستای اهداف و سیاست های خود برای پیشبرد این دانش در سال گذشته نیز از بیش از ۲۲۰ مقالات ISI ، پایان نامه و مقاله های علمی و پژوهشی حمایت کرده است.

این مقالات و پایان نامه ها که در زمینه های علوم اعصاب ، روانشناسی ، آموزش و پرورش شناختی ، فلسفه ذهن و فن آوری های شناختی ، مدلسازی ، هوش مصنوعی ، زبان شناسی ، مهندسی پزشکی ، فیزیولوژی و سایر زمینه های شناختی نگارش و به رشته تحریر در آمده است در مجلات معتبر جهانی و نیز مراکز علمی و تخصصی و دانشگاهی کشورمان ارائه و به چاپ رسیده است.

رشد فزاینده دانش و تحقیقات علمی درکشورمان درسال های اخیر بواسطه سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری سبب علاقه مندی دانشجویان، متخصصان و محققان برای گسترش و تقویت همکاری های متقابل شده و این دو فاکتور مهم زمینه ساز پیشبرد امر ترویج ، ارتقا و توسعه دانش علوم شناختی درمراکز علنی و تحقیقاتی ایران محسوب می شود.

زمینه های رشد و ارتقای دانش و تحقیقات علمی بویژه در حوزه های دانش علوم شناختی درسال های اخیر به رغم هیاهو وجنجال ها مبنی برفرار مغزها از ایران ، بطور چشمگیری در فضاهای تخصصی و دانشگاهی ایران گسترش یافته و این امر نشانگر حمایت ، سرمایه گذاری و نقش آفرینی نهادها بویژه ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی درایران است.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های علوم شناختی در چارچوب اهداف و سیاست های مصوب تلاش می کند با فراهم کردن فرصت ها و بسترهای لازم ، زمینه را برای آشنایی هرچه بیشتر نسل های جوان با حوزه های علم شناختی و علوم اعصاب در کشور فراهم آورد و آینده روشنی را برای گسترش رشته های علوم شناختی در جامعه رقم زند.

این ستاد می کوشد در چارچوب سیاست هایش، نسل های جوان ، نخبگان ، محققان و دانش پژوهان قادر باشند با برخورداری از حمایت های این ستاد با طراحی و تولید محصولات خلاق و فن آورانه در حوزه های علوم شناختی و علوم اعصاب ، راهکارهای مناسب و موثر برای اجرای پروژه های تحقیقاتی، پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها ارایه دهند، تا ازاین طریق جایگاه جامعه علمی ایران درنزد محافل تخصصی، درمانی وتحقیقاتی بین المللی همچنان درنقطه اوج وشکوفایی باقی ماند.

دیدگاهتان را بنویسید