شماری ازمحققان در مراکز علمی کشور خواستار مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی درحوزه سلامت شناختی سالمندان شدند

You are currently viewing شماری ازمحققان در مراکز علمی کشور خواستار مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی درحوزه سلامت شناختی سالمندان شدند
۲۶۹ Views

در بیستمین فراخوان ستاد توسعه علوم و فناروی های شناختی برای حمایت ازطرح های پژوهشی در حوزه سلامت شناختی سالمندان، شماری ازمحققان و اساتید در مراکز علمی با ارایه طرح و ایده های تحقیقاتی پیشنهادی خود،خواستار همکاری و مشارکت در اجرای این طرح ها شدند.

ستاد در این فراخوان اعلام کرد: از طرح های پژوهشی در زمینه “تدوین و بومی سازی ابزار ارزیابی جامع وضعیت سلامت” و نیز “تهیه بسته جامع مداخلات ابزاری و دیجیتال سلامت شناختی مبتنی بر بازی شناختی برای سالمندان ایرانی” بر اساس سفارش تحقیقات حمایت می کند.

بدنبال این فراخوان شماری از اساتید، محققان و پژوهشگران از حدود ده مرکز علمی و دانشگاهی کشور از جمله دانشگاه های تربیت مدرس، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، علوم پزشکی ایران و جهاد دانشگاهی با ارایه طرح های پیشنهادی، آمادگی خود را برای فعالیت در اجرای طرح های پژوهشی در حوزه سلامت شناختی سالمندان اعلام داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید