عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی: زبان یکی از ابزارهای کمکی برای تشخیص برخی اختلالات شناختی است

You are currently viewing عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی: زبان یکی از ابزارهای کمکی برای تشخیص برخی اختلالات شناختی است
۶۵ Views

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی زبان را مهم ترین ابزار ارتباطی انسان  بیان کرد و گفت:زبان یکی از ابزارهای کمکی برای تشخیص برخی اختلالات شناختی است.

دکتر”مهدیه کرمی” درگفت وگویی با اشاره به اینکه توانایی‌های زبانی به مهارت ‌های شناختی دیگر کمک می‌کند، افزود: انسان دانش، تجربه و اطلاعات خود را از طریق زبان انتقال می‌دهد و ما از طریق زبان می توانیم با دیگراندر تعامل بوده و تفکرمان را منتقل کنیم.

وی افزود: امروزه یکی از ابزارهای کمکی برای تشخیص خیلی از اختلالات، ابزار زبانی و گفتاری است و در تحلیل گفتمان، متخصصان این حرفه می‌توانند با گفته‌ های افراد به سبک فکری فرد پی ببرند.

دکتر کرمی اظهار داشت: در بیماری هایی همچون آلزایمر، توانمندی‌های زبانی افراد افت می‌کند و سرعت گفتار یا روانیِ گفتار آنها کاهش می یابد و یا در مدت زمان صحبت کردن از تعداد واژگان محدودی استفاده می‌کنند و نمی‌توانند از گنجینه نامحدود واژگان مغز خویش استفاده کنند.

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در این گفت و گو با بیان اینکه توانایی‌های زبانی همواره  به مهارت ‌های شناختی دیگر کمک می‌کند، یادآور شد: افراد دو زبانه و چند زبانه همیشه چند سال دیرتر از افراد یک زبانه دچار زوال عقل می‌شوند.

به گفته وی علاوه بر اینکه بیماری آلزایمر بر روی زبان و سخن گفتن افراد تاثیر می‌گذارد، بیماری‌های دیگری چون افسردگی نیز بر روی نوع سخن گفتن فرد تاثیر بسزایی دارد و می‌توان به کمک زبان و سخن گفتن هر شخص، میزان بیماری فرد را تشخیص داد.

دکتر کرمی خاطر نشان کرد: زبان یکی از توانمندی‌های شناختی است که به آن عملکرد عالی شناختی نیز گفته می‌شود.،  بنابراین نباید این نعمت خدادادی را دست کم بگیریم و اگر می‌توانیم باید زبان جدید فرا بگیریم و در بحث های اجتماعی فعال باشیم، این تعاملات و گفت وگوها که با زبان شکل می‌گیرد به حفظ مهارت‌های زبانی در سالمندی کمک می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید