محصولات و خدمات حوزه آموزش و پرورش شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی توسعه می یابد

You are currently viewing محصولات و خدمات حوزه آموزش و پرورش شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی توسعه می یابد
۲۵۱ Views

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درنظر دارد به منظور توسعه محصولات و خدمات حوزه آموزش ‌و‌پرورش شناختی فعالان این حوزه را شناسایی کند.

ستاد در اجرای این برنامه در فراخوانی قصد دارد شرکت ها، تیم ها، شتابدهنده ها و مراکز نوآوری در حوزه آموزش و پرورش شناختی را شناسایی و زمینه تعامل با این مجموعه گسترش یابد.

شرکت ها، شتابدهنده ها و تیم‌های دارای ایده، محصول یا خدمات در زمینه آموزش با رویکرد شناختی، تکنولوژی های نوین و ابزارهای آموزش شناختی، فضای یاد دهی و یادگیری شناختی، آموزش های غنی شده با الگوهای شناختی و سایر موارد مرتبط می توانند با تکمیل ارسال فرم ذیل به ایمیل research@cogc.ir با کارگروه آموزش و پرورش شناختی این ستاد در تماس باشند.

نام تیم/ شرکت موضوع فعالیت شناسه ملی شرکت/ شماره ملی نماینده نام و شماره تماس رابط

عنوان محصولات یا خدمات شناختی معرفی مشخصات، ماهیت و حوزه کاربردی وضعیت فعلی
(ایده/ طرح/محصول و…)

دیدگاهتان را بنویسید