نخستین رویداد”بوت کمپ”بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار می شود

You are currently viewing نخستین رویداد”بوت کمپ”بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار می شود
۲۴۰ Views

نخستین رویداد “بوت کمپ” بازی ها، بسته ها و اسباب بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و با همکاری نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی برگزار می شود.

این دوره تحت عنوان” ایده تا پدیده ” برای دستیابی به محصول اولیه جهت آموزش و یاددهی سریع مهارتها و زمینه سازی برای اشتغال وکارآفرینی، یکی از روش‌های موثر و مفید برای ارتقای مهارت های فنی و تخصصی تیم های علاقمند به فعالیت در حوزه بازی های شناختی دایر می شود.

این رویداد درسه محور” رویکردشناختی دربازی ها”، “هوش مصنوعی دربازی های شناختی”، و “رویکرد تعاملی دربازی های شناختی” توسط اساتید ومتخصصان این حوزه برگزار و علاقه مندان و شرکت کنندگان به صورت گروهی و با استفاده از فناوری‌های مختلف برای ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی تحت آموزش قرار می گیرند تا مهارت‌ها و تکنیک‌های فنی را در محیط‌های عملی تمرین و تجربه عملی بدست آورند.

امروزه بازی های شناختی از جایگاه ویژه‌ای در حوزه ارزیابی و توانبخشی شناختی در کودکان و بزرگسالان برخوردارند و ارتقا سرمایه شناختی جامعه یکی از ابزارهای توسعه و پیشرفت جامعه به شمار می رود.

پذیرش ایده ها در این دوره از دهم آذرماه جاری آغاز و تا سی ام آذر ماه ادامه دارد و بعداز غربالگری اولیه، تیم های منتخب وارد فراینده منتورینگ می شوند و تا رسیدن به محصول مورد حمایت قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید