کتاب” ابزارهای غربالگری شناختی با رویکرد عملی” به سفارش و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی منتشر و به بازار نشر راه یافت

You are currently viewing کتاب” ابزارهای غربالگری شناختی با رویکرد عملی” به سفارش و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی منتشر و به بازار نشر راه یافت
۲۸۰ Views

کتاب “ابزارهای غربالگری شناختی با رویکرد عملی” به سفارش و حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی چاپ و انتشار یافت.

در این کتاب با اشاره به اینکه توانمندی های شناختی حاصل عملکرد فراینده های ذهنی پیچیده و سطح بالایی است که موجب تفاوت انسان از سایر موجودات می شود.، آمده است: عالی ترین و عمیق ترین ویژگی های انسان بعد شناختی اوست که نتیجه آن آگاهی از خود و جهان اطراف و قدرت تفکر و تحلیل پدیده های خواهد بود.

در این کتاب اضافه شده است : متاسفانه توانایی های شناختی در معرض اختلالات و مشکلاتی قرار دارند و حتی به واسطه عللی ساده مانند افزایش سن نیز با کاهش و نقص شناختی مواجه خواهیم شد. باتوجه به افزایش میانگین سنی جوامع از یک سو و اهمیت توانایی های شناختی در دنیای پیچیده امروزی، اختلالات شناختی توجه روزافزونی را به خود معطوف کرده اند.

مولف در بخشی دیگر از کتاب می نویسد: اولین و مهم ترین قدم شناسایی به موقع این اختلالات است تا فرصت لازم برای جلوگیری از رشد آن و البته حفظ توانمندی های باقیمانده در اختیار درمانگران قرار گیرد.البته شیوه های دقیق تشخیصی مانند استفاده از نشانگرهای زیستی ، روش های تصویر برداری نوین یا معاینه های روشمند دقیق بالینی راهگشای متخصصان عصب شناختی هستند.

در کتاب ” ابزارهای غربالگری شناختی با رویکرد عملی” اهمیثت شناسایی زودهنگام این اختلالات بویژه در امر طراحی ، ساخت و استفاده از ابزارهای غربالگری در سایر حوزه های درمانی و بالینی مورد تاکید قرار گرفته و نوشته شده است: این مجموعه برای متخصصان درمانی در حوزه های مختلف ، این امکان را فراهم می سازد تا برحسب موقعیت بالینی بهترین گزینه را انتخاب کنند و متخصصان بالینی ، پژوهشگران و محققان نیز می توانند از این ابزارها در اجرای طرح های تحقیقاتی بهره مند شده و در سیاست گذاری های مراقبت از سلامت و پیشگری نیز می توان از این مجموعه ابزار برای غربلگری های کلان استفاده کرد.

این کتاب نوشته ” ای . جی لارنر”، به سفارش و حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی توسط ” دکتر حسین زارع و دکتر سوسن علیزاده فرد” ترجمه و از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی چاپ و انتشار یافت.

دیدگاهتان را بنویسید