کتاب “رشد تفکر کودکان : مبانی اجتماعی و ارتباطی ” تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی راهی بازار نشر شد

You are currently viewing کتاب “رشد تفکر کودکان : مبانی اجتماعی و ارتباطی ” تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی راهی بازار نشر شد
۳۱۹ Views

کتاب “رشد تفکر کودکان : مبانی اجتماعی و ارتباطی ” تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ترجمه و انتشار یافت.

این کتاب به موضوعاتی مانند رشد شناختی ، ارتباط خردسالی ، زبان رشد احتماعی و رشد اخلاقی می پردازد که معمولا به صورت جداگانه مورد توجه قرار می گیرند.، اما نویسندگان معتقدند که آنها به طور بنیادی به هم وابسته اند و باید مورد مطالعه قرار گیرند.در این کتاب نظریه ها و پژوهش های مهمی که به نحوه رشد تفکر می پردازند، بررسی می شود.

در مقدمه این کتاب با عنوان چیستی تفکر انسان و نحوه رشد آن ” آمده است: ما به عنوان انسان می توانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم و درباره گذشته با غرور یا تاسف به تامل بپردازیم . می توانیم درباره چیزهای مختلف با دیگران صبحت کنیم و درباره نقش خود در جامعه و شیوه تاثیر گذاری بر زندگی دیگران تامل کنیم. اما همه این ها پرسشی است که ما در این کتاب به واکاوی ابعاد متعدد آن پرداخته می شود.

مترجم این کتاب می افزاید: برای فهم کامل رشد، نیازمند رویکرد چند جانبه رشته ای هستیم . انسان موجودی زیستی و بسیار اجتماعی است ، بنابراین در این کتاب از رشته های مختلف مانند علوم شناختی ، فیزیولوژی ، فلسفه ، زبان شناسی ، زیست شناسی، علوم اعصاب ، نظریه تکامل ، جامعه شناسی و تاریخ کمک گرفته شده است.

نویسندگان تاکید دارند ما انسان ها در درون زبان ، تعامل اجتماعی و فرهنگ زندگی می کنیم ، اما نسبت به این جنبه از حیات مان ، تفکر غفلت داریم. آنان استدلال می کنند که نمی توان تفکر را صرفا با تاکید بر ذهن افراد توضیح داد ، زیرا توانایی تفکر به طور اجتماعی شکل می گیرد ، بنابراین وقتی درباره رشد تفکر صبحت می کنیم ، توجه به نقش اساسی تعامل اجتماعی و هیجانی ضروری است.

کتاب رشد تفکر کودکان : مبانی اجتماعی و ارتباطی ” به سفارش ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی توسط دکتر محمود تلخابی و همکاران ترجمه شده و با حمایت این ستاد در انتشارات کورش چاپ و در ۲۰۰ مرکز علوم شناختی توزیع شده است .

 

دیدگاهتان را بنویسید