کتاب” زندگی یک سفر است” با حمایت ستاد توسعه علوم وفن آوری های شناختی انتشار یافت

You are currently viewing کتاب” زندگی  یک سفر است” با حمایت ستاد توسعه علوم وفن آوری های شناختی انتشار یافت
۳۳۲ Views

کتابی با عنوان” زندگی یک سفر است” چکیده ای از معرفی یافته ها و پژوهش های علمی” جرالد ادلمن” پزشک و دانشمند حوزه علوم اعصاب و برنده جایزه نوبل با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی چاپ و انتشار یافت.

این کتاب بخشی از تلاش های علمی این متخصص که او را ” از تبار رنسانس نوین” لقب داده اند، در چهار بخش مشتمل بر زندگی نامه شخصی و علمی ، ابعاد شخصیت علمی ، چکیده ای از آخرین پژوهش ها برای ساخت ” داروین های هوشمند مغز بنیاد ” و نیز خلاصه ای از ” نظریه تکوینی گروه اندیشی نورونی ادلمن” به رشته تحریر در آمده است.

مولف این کتاب در مقدمه آن می نگارد : این پزشک با نگاه فلسفی که به مبانی تکوینی آگاهی انسان اشت ، زندگی را ” یک سفر” دانسته :” سفری پیش بینی ناپذیر و همراه با مخاطره ها و عدم قطعیت ها” . وی درعین حال اضافه می کند : ” زندگی به همان اندازه آکنده از تازگی و ماجراها است البته اگر از محدودیت های محیط اجتماعی و یا بیماری های مغزی در امان بماند” می تواند با پیشرفت های علمی و کاوش های هرچه ژرف تر در میزان فهم ما از عالم و جهان هستی همراه باشد.

دکتر ” رضا نیلی پور” در بخشی دیگر از نوشتار خود می افزاید: امید است یادداشت های این کتاب درباره زندگی و تلاش های علمی این دانشمند علوم اعصاب بتواند آموزه های مفیدی را برای نسل جوان طالب علم در راه پیشرفت و توسعه علمی کشور به همراه داشته باشد . اگر راه های اصلی ورود به خردورزی و فرزانگی به عهده زبان علم و زبان ادبیات باشد.

وی در ادامه این کتاب به تعریف ساده از ” بازآفرینی” به نقل از این پزشک همچنین نوشت: ” بازآفرینی عبارت است از توانایی ساختارهای مختلف مغز برای انجام یک نقش یا کارکرد واحدها و یا ارایه برونداد یکسان به وسیله عناصر ساختاری متفاوت در یک سامانه. به سبب اینکه در پاسخ دهی مغز خاصیت ” بازآفرینی وجود دارد و مغز در واکنش های خود به یک حالت یا پدیده بسیار گوناگون عمل می کند.

این کتاب با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ، توسط دکتر” رضا نیلی پور” تالیف و در یکصد و پنجاه صفحه از سوی موسسه انتشاراتی نیلوفر چاپ و منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید