دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی : تقویت تعامل میان محققان و تیم های پژوهشی تخصصی برای ارائه محصولات فناورانه درحوزه شناختی از اهداف این ستاد است

دکتر"سید محمد مهدوی” دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نشست هم اندیشی با رئیس و تعدادی از محققان پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی و کارشناسان این ستاد گفت : تلاش این ستاد بر تقویت تعامل…

۰ دیدگاه