دستگاه تحریک سلول های عصبی با کاربردهای تحقیقاتی و پژوهشی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در یک شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی موفق به طراحی و ساخت دستگاه تحریک سلول های عصبی در حیوانات برای کاربردهای تحقیقاتی و پژوهشی در محیط های آزمایشگاهی شدند. متخصصان و پژوهشگران…

۰ دیدگاه