دومین جشنواره “ایده تا محصول صنعت ارتباطات” با حمایت معاونت علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار می شود

با هدف کمک به شکل گیری و تقویت زیست بوم نوآوری در صنعتICT  ، دومین جشنواره "ايده تا محصول صنعت ارتباطات" با حمایت معاونت علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار می شود. کمک به شکل‌گیری و…

۰ دیدگاه