دومین دوره آموزشی بین المللی علوم اعصاب شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در تهران گشایش یافت

دومین دوره آموزشی بین المللی علوم اعصاب شناختی درحوزه پیشگیری و درمان اعتیاد: ازمطالعه حیوانی تا نقشه برداری مغزانسان ، تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با حضور شماری از اساتید،محققان و پژوهشگران مراکز علمی، دانشگاهی و…

۰ دیدگاه