ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

معرفی طرح پژوهشی تحت حمایت ستاد علوم شناختی در حوزه اعتیاد درکانال آپارات

با هدف ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و ایجاد علاقمندی به ابعاد مختلف این دانش، ویدئو کلیپی با معرفی طرح پژوهشی تحت حمایت ستاد علوم شناختی در حوزه اعتیاد درکانال آپارات ستاد انتشار یافت.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها