ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی : "سرمایه شناختی " از مهمترین ثروت های ملی یک کشور است

دکتر "مجید نیلی " دبیر ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در نشست علمی "بررسی مداخلات عصبی شناختی در حوزه اعتیاد " در محل سیزدهمین کنگره بین المللی "دانش اعتیاد " گفت: یکی از مهم ترین سرمایه های ملی برای هر کشور ، فرد و جامعه ، "سرمایه شناختی" است.

تقویم رویداد ها
  • 1398/06/12

    جلسه دفاع از رساله دوره دکتری در دانشگاه شهید بهشتی

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها