ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

دبیر برنامه ملی سرمایه گذاری درحوزه فن آوری های شناختی: کسب و کارها درحوزه فن آوری های شناختی توسعه و گسترش می یابد

دبیر برنامه ملی سرمایه گذاری درحوزه فن آوری های شناختی ( BRAINVEST ) می گوید: جذب سرمایه گذاران جدید و مشارکت دستگاه های متولی برای سرمایه گذاری درکسب و کارهای حوزه فن آوری های شناختی و تولید ثروت از این علم، از اهداف این برنامه است.

تقویم رویداد ها
  • 1399/07/10

    کارگاه آموزشی پردازش تصاویر عملکردی مغز در پژوهشکده فن آوری‌های همگرا دانشگاه تهران برگزار می شود

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها