ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

نشست تخصصی بازیهای شناختی درششمین جشنواره ملی اسباب بازی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی برگزار شد

نشست تخصصی بازیهای شناختی درششمین جشنواره ملی اسباب بازی تحت عنوان " اسباب بازی و علوم شناختی با رویکرد بازی های شناختی " با حضورشماری از اساتید و متخصصان حوزه علوم شناختی برای ارائه یافته های علمی و پژوهشی در بخش بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برگزار شد.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها