پاویون ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در اولین کنگره رویکردهای نوین شناختی در ورزش گشایش یافت

پاویون ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با حضور چندین شرکت تولید کننده ابزارها و تجهیزات شناختی در اولین کنگره رویکردهای نوین شناختی در ورزش امروز پنجشنبه هشتم تیر ماه جاری در محل پژوهشگاه صنعت نفت فعالیت خود را…

۰ دیدگاه