اولین کارگاه تربیت کارشناس و ارزیاب بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی برگزارشد

You are currently viewing اولین کارگاه تربیت  کارشناس و ارزیاب بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی برگزارشد
۳۳۹ Views

اولین کارگاه آموزشی تربیت کارشناس و ارزیاب درحوزه بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی دردانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

دربخش نخست این رویداد آموزشی مدرسان درباره مباحث بازی های شناختی سخنرانی کرده و در بخش پایانی نیز بازی های شناختی بصورت عملی معرفی و ارزیابی شدند.

اولین کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب بازی های شناختی با شرکت دهها تن از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط وعلاقه مند به این حوزه و نمایندگان تولید کننده اسباب بازی ، با همکاری کارگروه بازی های شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و نهاد اعتباربخش بازی های شناختی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید