بیست و سومین شماره فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی حاوی تازه های دانش شناختی انتشار یافت

You are currently viewing بیست و سومین شماره فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی حاوی تازه های دانش شناختی انتشار یافت
۳۶۷ Views

بیست و سومین شماره فصلنامه علمی ، آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی حاوی تازه های دانش علوم شناختی انتشار یافت.

جلد اصلی این شماره از فصلنامه مغز و شناخت به اخباری درخصوص میزگرد سه جانبه ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوه و فن آوری غیر دولتی گیلان ، هویت جنسیتی : مروری بر نظریه های شناختی و اجتماعی ، معرفی کتاب مبانی علوم اعصاب اختصاص دارد.

در صفحات داخلی فصلنامه مصاحبه هایی با تنی چند از اساتید و کارشناسان حوزه های علوم شناختی ، مقالات علمی در خصوص تبعیض جنسیتی از دیدگاه شناختی ، تعصب از پنجره علوم اعصاب اجتماعی، حمایت بنیادملی نخبگان از پروژه های شناختی تحت عنوان طرح احمدی روشن، یادداشت های در ارتباط با پروژه زبان، شناخت و جنسیت و چندین یادداشت مطالعاتی و تحقیقاتی و نیز معرفی یک مستند با عنوان آیا مغز انسان برای انجام چند کار به صورت همزمان طراحی شده ، انتشاریافته است.

فصلنامه در این شماره با گشودن یک پرونده ویژه از یک میزگرد تفاهم سه جانبه ، دیدگاه و نظرات چهارتن از کارشناسان و نقش ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای توسعه ، گسترش و، ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی را در این رویداد مهم مورد بررسی کارشناسانه قرار داده است.
در این شماره مصاحبه ای با دکتر پیمان ابهریان یکی از اساتید حوزه علوم شناختی در خصوص انتخاب شریک زندگی با عنوان “این بار بار با رویکرد شناختی” منتشر شده است ، بطوری که وی بر این باور است که دور از ذهن نیست که ازدواج را یک مهارت شناختی معرفی کنیم ، زیرا توجه ، تصمیم گیری و یک عمر حل مسئله از ارکان اساسی این جنبه از زندگی هستند .

وی می گوید: مطالعات نشان می دهد که بین عملکرد شناختی افراد و انتخاب شریک زندگی مناسب رابطه مستقیم وجود دارد ، هرچه توانایی شناختی بیشتر باشد همسر مناسبی تری انتخاب می کنند.

به اعتقاد این متخصص تصمیم گیری ابزار دخالت ما در آینده است، به بیان دیگر این مهارت کمک می کند پلی بین گذشته ، حال و آینده بزینم . در کنار تقویت مهارت های شناختی لازم است با صاحب نظران و متخصصان برای بررسی پیشتر آگاهی ها مشورت کنیم.

دربخشی دیگر از این شماره در ارتباط با هویت جنسیتی : مروری بر نظریه های شناختی و اجتماعی به این موضوع اشاره شده است که جنسیت یکی از اولین و تاثیر گذار ترین جنبه های هویت اجتماعی است و زبان ابزار مناسبی برای مطالعه آشکار بازنمایی های شناختی کودک است.

“تعصب از پنجره علوم اعصاب” عنوان مطلبی دیگر در شماره بیست و سوم فصلنامه مغز و شناختی است که در ادامه این مطلب آمده است: بقای ما انسان ها به زندگی گروهی بستگی دارد. زندگی گروهی یعنی ما دائما خود را جزیی از یک گروه و خارج از گروه دیگر قرار می دهیم . دسته بندی گروهی که البته لازم بقای ماست می تواند منشا تعصب، تبعیض وتضعیف جامعه شود.

در این شماره در معرفی کتاب مغز جنسیت زده نیز نوشته شده است : در مسیر شناختی ویژگی های مغز ،دانشمندان قرن هجدهم به این ایده که مغز دارای جنسیت است را رسمیت بخشیدند ، از آن زمان تاکنون دانشمندان در تلاش هستند تا تفاوت های موجود میان زنان و مردان را با یافتن تفاوت هایی در مغز توضیح دهند.

در تازه ترین فصلنامه مغز و شناخت مطالب و گزارش هایی از جمله گفت و گو با متخصصان و دست اندرکاران حوزه های علوم شناختی بویژه مدیر گروه رباتیک اجتماعی و شناختی و گزارشی درباره معرفی کتاب مبانی علوم اعصاب به رشته تحریر در آمده است و مخاطبان می توانند با مراجعه به سایت ستاد علوم شناختی درصفحه انتشارات، فیلد فصلنامه آنها را مطالعه کنند.

فصلنامه علمی ،آموزشی و خبری مغز و شناخت به صاحب امتیازی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید