بیست و ششمین فصلنامه مغز و شناخت با بررسی فرایند ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی در فضاهای آموزشی و مروری بر فناوری های زیستی و تحریک مغزی انتشار یافت

You are currently viewing بیست و ششمین فصلنامه مغز و شناخت با بررسی فرایند ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی در فضاهای آموزشی و مروری بر فناوری های زیستی و تحریک مغزی انتشار یافت
۲۴۸ Views

بیست و ششمین فصلنامه علمی ، آموشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با گشودن یک پرونده ویژه تحت عنوان علوم شناختی و دانش آموزان و نیز توجه به فناوری های زیستی و تحریک مغزی منتشر و در اختیار علاقمندان و شیفتگان دانش علوم شناختی قرار گرفت.

دراین شماره فصلنامه موضوعات نقد و بررسی مسیر پژوهش در علوم شناختی ، چت بات های همدل، “داروی جدید آلزایمر :سرعت گیر یا درمان “، معرفی طرح های برتر رویداد از ایده تا بازار ، “روان گردان ها ، ابزاری برای درمان” ، فناوری های زیستی درعلوم شناختی و نیز “تقلب از لنز شناختی : عدم صداقت این بار در پژوهش درباره رفتار صادقانه ” به رشته تحریر در آمده است.

درموضوع علوم شناختی و دانش آموزان با تاکید بر ضرورت و اهمیت امر ترویج و توسعه این حوزه علمی در فضاهای آموزشی ، دیدگاه ها و نظرات دست اندرکاران در ارتباط با پژوهش در مدارس و ایجاد انگیزه و علایق در میان دانش آموزان برای جذب در این حوزه انعکاس یافته است.

درمعرفی استارتاپ ها رویداد شتاب از ایده تا بازار مصاحبه هایی انتشار یافته و نظرات رتبه نخست تیم های برگزیده در ارتباط با توانبخشی شناختی با استفاده از فناوری واقعیت مجازی ، برکاربرد فناوری برای اجرای تمرینات توانبخشی و افزایش اثر بخشی آن توجه شده است.

در بخشی دیگر از فصلنامه تازه مغز و شناخت ، یادداشت ها و موضوعاتی در ارتباط با روان گردان ها ، معرفی کتاب طراحی برای افراد مبتلا به دمانس، داروی جدید آلزایمر ، چت بات های همدل از دیگر مطالب جذاب و خواندنی است .

در این شماره فصلنامه همچنین مقالاتی درخصوص تقلب از لنزشناختی ، مروری بر فناوری های تحریک مغزی ، فناوری های زیستی در علوم شناختی ، سلسله گفت و گو های نقد و بررسی پژوهش در عرصه علوم شناختی و همچنین معرفی کتاب تحلیل داده های عصبی برای افزایش اطلاعات و دانسته های مخاطبان و علاقه مندان به حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب نیز نگارش شده است.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت ستاد علوم شناختی درصفحه انتشارات، فیلد فصلنامه آن ها را مطالعه کنند.

فصلنامه علمی ،آموزشی و خبری مغز و شناخت به صاحب امتیازی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی معاونت علمی و فنآوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید