دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان درپاویون ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی درنمایشگاه بین المللی اهواز به نمایش در آمد

You are currently viewing دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان درپاویون ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی درنمایشگاه بین المللی اهواز به نمایش در آمد
۱۳۷ Views

شماری از مراکز و شرکت های فناور و دانش بنیان فعال درحوزه های شناختی دستاورهای فنی و تخصصی خود را درپاویون ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی درسومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اهواز به نمایش درآوردند.

پاویون شناختی این ستاد به منظورتوسعه و رونق  کسب و کارها در اکوسیستم شناختی‌، ارایه دستاوردهای تحقیقاتی و تخصصی وتامین نیازهای داخلی درسومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی اهواز برپا شده است.

این نمایشگاه به مدت چهار روز تا یکم دی ماه امسال درشهر اهواز مرکزاستان خوزستان برپا و فعالیت دارد.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و صنایع وابسته در اهواز به عنوان یکی از نمایشگاه های تخصصی ملی و بین المللی جهت کمک به توسعه و پیشرفت پزشکی و توریسم سلامت درمنطقه طی دو دوره برگزاری موفق حائزاهمیت می باشد.

معرفی آخرین تکنولوژی‌ها و دستاوردها  و توانمندی‌های فعالان و صنعتگران حوزه مهندسی پزشکی داخلی و خارجی و افزایش زمینه همکاری دو و چند جانبه بین‌ تولیدکنندگان و خریداران در ایران، کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس از اهداف این نمایشگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید