دوره آموزش درمانگر اختلال طیف اتیسم با تأکید بر مداخلات شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برگزار شد

You are currently viewing دوره آموزش درمانگر اختلال طیف اتیسم با تأکید بر مداخلات شناختی  با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی  برگزار شد
۴۰۱ Views

به منظور ارتقای سطح دانش و انتقال یافته های علمی و تخصصی ،دوره آموزش درمانگر اختلال طیف اتیسم با تأکید بر مداخلات شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برگزار شد.

در این رویداد آموزشی مباحثی همچون، رشد نرمال، چالش های حسی حرکتی، زبانی بیانی با تاکید بر شناخت، آشنایی با تست های کامپیوتری در ارزیابی شناختی و مداخلات شناختی و معرفی بازی ها و برنامه های شناختی و آموزش عملی مهارت‌های ارزیابی تشخیصی ازنظر نوع و شدت اختلال، آشنایی با ابزارهای ارزیابی، مداخلات شناختی قلم کاغذی و ارزیابی جامع همراه با case study توسط اساتید مجرب مطرح و ارایه شد.

این دوره با شرکت بیش از ۱۴۰ نفر با رشته‌های کاردرمانی، گفتاردرمانی، کلیه گرایش‌های روان‌شناسی، مشاوره، علوم تربیتی، مددکاری، توان‌بخشی شناختی، روانشناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی، دستیار تخصصی روان‌پزشکی، دستیار تخصصی نورولوژی، پزشکی توسط انجمن اتیسم ایران و با همکاری گروه علمی سیناپس و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در دانشگاه خاتم برگزار شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید