دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز IBRO ( ایبرو) با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درتهران برگزار می شود

You are currently viewing دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز IBRO ( ایبرو) با حمایت ستاد توسعه علوم  و فناوری های شناختی درتهران برگزار می شود
۴۱۱ Views

دومین مدرسه علوم اعصاب شناختی سازمان بین المللی مطالعات مغز ( ایبرو) برای پیشگیری از اعتیاد و توسعه درمان: از مطالعات حیوانی تا نقشه برداری مغز انسان، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در تهران برگزار می شود.

هدف از برگزاری این رویداد آموزشی فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان و محققان آسیا-اقیانوسیه برای کسب دانش سنگ بنای تئوری و عملی علوم اعصاب اعتیاد با سه موضوع اصلی شامل علوم اعصاب سلولی و رفتاری، علوم اعصاب شناختی و علوم اعصاب محاسباتی است.

این رویداد علمی ارزشمند و رایگان با حمایت سازمان بین المللی مطالعات مغز ( ایبرو) ، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، انجمن علوم اعصاب ایران و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای دانشجویان پزشکی ، دانشجویان دکتری و محققان پسا دکتری (با شرط سنی حداکثر ۳۵ سال تا اردیبهشت ۱۴۰۲) با ظرفیت ۲۴ نفر، از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه ۱۴۰۲ درتهران و درقالب سخنرانی ها و جلسات عملی با تمرکز بر تکنیک‌های آموزشی جهت انجام مطالعات حیوانی و انسانی درحوزه اعتیاد، برگزار خواهد شد.
علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام تا ۱۰دهم خرداد ماه ۱۴۰۲ از طریق لینک
https://ibro.org/cognitive-neuroscience-for-addiction-prevention-and-treatment-
development/
اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید