رویداد آموزشی”روش های نوین درتحریک مغزی” با حمایت ستاد علوم و فناوری های شناختی برگزار می شود

You are currently viewing رویداد آموزشی”روش های نوین درتحریک مغزی” با حمایت ستاد علوم و فناوری های شناختی برگزار می شود
۲۱۸ Views

اولین دوره آموزشی معرفی تکنیک های نوین درعلوم و فناروی های شناختی با عنوان” روش های نوین در تحریک مغزی” تحت حمایت ستاد علوم وفناوری های شناختی برگزار می شود.

در این رویداد آموزشی ، روش های نوین تحریک مغزی از جمله تحریک عمقی مغز، تحریک عمق با امواج تداخلی و تحریک مغز با امواج اولتراسوند متمرکز شده توسط چهار تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشکده های برق و کامپیتوتر و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ارائه خواهد شد.

این رویداد آموزشی اول آذرماه امسال در محل ساختمان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاسیت جمهوری برگزار و از علاقه مندان به حوزه تحریک مغزی برای آشنایی بیشتر با تکنیک های جدید در این حوزه دعوت به عمل می آید.

متقاضیان برای شرکت در این رویداد می توانند مشخصات و کد ملی خود را به آدرس education@cogc.ir ایمیل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید