زیست بوم کسب و کار و فعالیت های اقتصادی درحوزه علوم شناختی با انعقاد همکاری سه جانبه توسعه و گسترش می یابد

You are currently viewing زیست بوم کسب و کار و فعالیت های اقتصادی درحوزه علوم شناختی با انعقاد همکاری سه جانبه توسعه و گسترش می یابد
۲۲۸ Views

به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی، رونق بازار کسب و کار و اشتغال آفرینی درحوزه علوم شناختی ، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران و شتابدهنده شناختی”مایند پلاس” تفاهم نامه همکاری مشترک امضا و مبادله کردند.

براساس این تفاهم نامه سه جانبه ، همکاری و تعامل برای تامین مالی استارتاپ ها و نوآوران ، ایده پردازان ، شرکت ها و مراکز پژوهشی و نوپا حوزه شناختی تقویت و ظرفیت ها درحوزه علوم شناختی و حوزه های مرتبط به منظور نقش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان افزایش می یابد.

این همکاری مشترک سه جانبه شامل اشکال مختلف تامین مالی خطر پذیر، سرمایه گذاری ، توانمند سازی و حمایت از ایجاد و توسعه نهاد مالی مرتبط از جمله صندوق پژوهش فناوری تخصصی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید