ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه درحوزه علوم شناختی حمایت می کند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه درحوزه علوم شناختی حمایت می کند
۲۹۹ Views

ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی به منظور افزایش هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای تحقق اهداف مصوب درحوزه علوم شناختی از طرح های دسته “ج” (ترکیب چند پایان نامه) حمایت می نماید.

طرح های پیشنهادی محققان در این فراخوان شامل ترکیبی از حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فن آوری و یا خدمات شناختی و در چارچوب اولویت های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند.

ستاد علوم شناختی در راستای سیاست های خود می کوشد با حمایت از طرح های پژوهشی، زمینه ترویج دانش، تولید فنآوری و خدمات شناختی را در سطح کشور فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم و فن آوری های شناختی‌ گسترش دهد.

طرح های پژوهشی و توسعه فنآوری، خصوصاً در حوزه ی علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می گیرند.

به علاوه برای تشویق محققان، به منظور ترکیب پایان نامه ها در قالب طرح پژوهشی، میزان حمایت از طرح های دسته” ج ” تا سقف یک میلیارد ریال افزایش یافته است.

در این راستا از تمامی محققان واجد شرایط دعوت می گردد از “هم اکنون” فرم پیشنهاد طرح را دریافت و بر اساس فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی دسته ج تکمیل کرده و از طریق کارتابل کاربری خود در سایت این ستاد بارگذاری نمایند.

لازم به ذکر است، با توجه به سیاست های جدید حمایتی ستاد، ثبت طرح پژوهشی دسته “ج “در تمام طول سال امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید