ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی درحوزه سلامت شناختی سالمندان حمایت می کند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح های پژوهشی درحوزه سلامت شناختی سالمندان حمایت می کند
۳۰۷ Views

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در بیستمین فراخوان خود در نیمه اول سال ۱۴۰۲، از طرح های پژوهشی در حوزه های سلامت شناختی سالمندان مبتنی بر سفارش تحقیقات (RFP) حمایت می کند.

ستاد در این فراخوان از طرح های پژوهشی در زمینه تدوین و بومی سازی ابزار ارزیابی جامع وضعیت سلامت شناختی سالمندان ایرانی و نیز تهیه بسته جامع مداخلات ابزاری و دیجیتال سلامت شناختی سالمندان مبتنی بر بازی حمایت می کند.

از تمامی محققان حوزه علوم و فناوری های شناختی دعوت می شود با توجه به فراخوان مورد نظر، فرم ثبت درخواست را دریافت و تکمیل کرده و در بازه زمانی ۰۱/۰۵/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ (غیر قابل تمدید)، از طریق کارتابل کاربری خود در وب سایت ستاد (www.cogc.ir) بارگذاری نمایند.

محققان می توانند از هم اکنون نسبت به تکمیل “فرم ثبت درخواست ” بر اساس فایل سفارش تحقیقات هر فراخوان اقدام نمایند. تاریخ اعلام شده فقط برای بارگذاری فایل تکمیل شده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید