فراخوان ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی از مراکز دانش بنیان فعال درحوزه شناختی برای شرکت درنمایشگاه تخصصی بین المللی برزیل

You are currently viewing فراخوان ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی از مراکز دانش بنیان فعال درحوزه شناختی برای شرکت درنمایشگاه تخصصی بین المللی برزیل
۲۷۰ Views

با هدف توسعه و گسترش فعالیت های بین المللی ، رونق کسب و کار و تبادل علم و فناوری ، ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی در فراخوانی از مراکز و شرکت های استارتاپی ، دانش بنیان و شتابدهنده  فعال درحوزه شناختی دعوت کرد در نمایشگاه تخصصی بین المللی برزیل شرکت کنند .

در چارچوب این برنامه قرار است یک هیات تجاری با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در مهرماه جاری به کشور برزیل اعزام شود.

تسهیل توسعه بازار بین المللی شرکت ها در قالب چهار برنامه مدون توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پیش بینی شده که شامل برپایی پاویون در نمایشگاه های تخصصی بین المللی، اعزام هیات تجاری، پذیرش هیات تجاری در نمایشگاه های داخلی و حمایت از حضور مستقل در نمایشگاه ها است.

اعزام به کشور برزیل با هدف گسترش و توسعه بازار بین الملل شرکت های دانش بنیان با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری انجام می شود.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از طریق سایت کریدور صادرات به نشانی https://tesc.ir/service/73/1 مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید