مرکز ملی مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران ایجاد و راه اندازی می شود

You are currently viewing مرکز ملی مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران ایجاد و راه اندازی می شود
۳۶ Views

به منظورتوسعه کمی و کیفی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای بالینی، توسعه خدمات و فناوری‌های نوین و توانمندسازی نیروی انسانی در زمینه علوم شناختی و اعصاب، مراحل احداث مرکز ملی مغز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران در حال اجرا است.

مرکز ملی نوآوری مغز، به عنوان یک مرکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی، توانبخشی، ترجمان دانش و تولید فناوری‌های نوین در زمینه اختلالات عصبی و سلامت مغز به صورت کنسرسیومی از دانشگاه‌ها و کادر علمی آموزشی مرتبط با مطالعات بالینی و پایه مغز و اعصاب و حوزه‌های مرتبط در دانشگاه‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی ایجاد می شود.

که ماهیت اصلی مرکز ملی نوآوری مغز، عملی کردن دیدگاه همکاری ‌های علمی و تحقیقات بین‌رشته‌ای و نزدیک کردن فضای علوم پایه و بالینی می‌باشد. این مرکز به عنوان یک واحد مستقل با تمامی دانشگاه‌ها و مراکز علمی همکاری ‌های علمی و فناورانه خواهد داشت و برای قسمت درمان با بیمارستان چندتخصصی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران (بیمارستان فیروزگر) در تعامل خواهد بود.

مراحل اجرایی ایجاد مرکز ملی مغر با پیشرفت عمرانی قابل توجه طرح و تشکیل هسته‌های تخصصی با حضور متخصصان بین‌رشته‌ای، تفاهم همکاری با شرکت‌های فعال درحوزه نوروتکنولوژی و مراکز علمی از جمله آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز و همکاری با انجمن جهانی آلزایمر و شروع اجرای پروژه جهانی پیشگیری از افت عملکردهای شناختی سالمندان در ایران درحال انجام است.

همزمان با اجرای این برنامه دو فراخوان در حوزه توسعه نوروتکنولوژی برگزار و کتاب کار ”ذهن فعال در سالمندی نیز انتشار یافته است و تلاش هایی نیز برای همکاری در برگزاری مدرسه علوم اعصاب اجتماعی، تدوین پروپوزال بانک داده عصبی ایرانیان، تأسیس آزمایشگاه فوتوبایوماجولیشن و درد نیز انجام شده است.

جذب چهار پزشک پژوهشگر و یک محقق پسادکتری، همکاری با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و فنی مهندسی، شروع ۲۰ پروژه تحقیقات کاربردی درحوزه های اولویت‌دار مرکز، تأسیس و شروع فعالیت کمیته عصب روانپزشکی دستیاریان روانپزشکی و تدوین برنامه کمیته دستیاری نورولوژی، راه‌اندازی پروژه نوراکس در قالب دوره‌های تربیت پژوهشگر و فناور و همچنین راه‌اندازی وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی مرکز از دیگر اقدامات در راستای ایجاد مرکز ملی مغز صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید