پذیرش ایده ها درنخستین رویداد” بوت کمپ” تمدید شد

You are currently viewing پذیرش ایده ها درنخستین رویداد” بوت کمپ” تمدید شد
۱۲۶ Views

پذیرش ایده ها درنخستین رویداد” بوت کمپ” بازی ها،بسته ها و اسباب بازی های شناختی تا پانزدهم دیماه جاری تمدید شد.

ایده های پیشنهادی بعدازغربالگری اولیه،درقالب تیم های منتخب وارد فراینده منتورینگ می شوند و تا رسیدن به محصول مورد حمایت قرارمی گیرند.

این رویداد با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و با همکاری نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی برگزارمی شود.

این دوره تحت عنوان “ایده تا پدیده ” برای دستیابی به محصول اولیه جهت آموزش و یاددهی سریع مهارت ها و زمینه سازی برای اشتغال وکارآفرینی، یکی از روش‌های موثرومفید برای ارتقای مهارت های فنی و تخصصی تیم های علاقمند به فعالیت در حوزه بازی های شناختی برپا می شود.

این رویداد درسه محور “رویکردشناختی دربازی ها”، “هوش مصنوعی دربازی های شناختی”، و “رویکرد تعاملی دربازی های شناختی” توسط اساتید ومتخصصان این حوزه برگزار و علاقه مندان و شرکت کنندگان به صورت گروهی و با استفاده از فناوری‌های مختلف برای ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی تحت آموزش قرار می گیرند تا مهارت‌ها و تکنیک‌های فنی را در محیط‌های عملی تمرین و تجربه عملی بدست آورند.

امروزه بازی های شناختی از جایگاه ویژه‌ای در حوزه ارزیابی و توانبخشی شناختی در کودکان و بزرگسالان برخوردارند و ارتقا سرمایه شناختی جامعه یکی از ابزارهای توسعه و پیشرفت جامعه به شمار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید