چهار مرکز علمی و دانشگاهی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به دستگاه های مرتبط با فناوری های شناختی مجهز شدند

You are currently viewing چهار مرکز علمی و دانشگاهی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به دستگاه های مرتبط با فناوری های شناختی مجهز شدند
۲۵۳ Views

با هدف توسعه فعالیت های تحقیقاتی، علمی و فناورانه درحوزه های شناختی و دسترسی متخصصان و پژوهشگران به امکانات و خدمات آزمایشگاهی، با حمایت و مشارکت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، چهار مرکز علمی و دانشگاهی دیگر به تجهیزات و سیستم های پیشرفته شناختی مجهز شدند.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در راستای اهداف و برنامه های خود طی سال جاری نسبت به تجهیز پژوهشگاه رویان، دانشگاه های تهران ، صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران برای فعالیت های تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی به دستگاه الکتروفیزیولوژی اقدام کرده است.

دستگاه الکتروفیزیولوژی درثبت سیگنال های مغزی تک نورون درمحیط های آزمایشگاهی و پژوهشی استفاده می شود.

محققان و پژوهشگران بویژه در حوزه های علوم اعصاب شناختی می توانند با بررسی و تحلیل سیگنال های الکتریکی سلول های نورون های عصبی ذخیره شده توسط این دستگاه ، فرایند مولکولی و سلولی مغز و اختلالات و نارسایی های مرتبط مغزی را شناسایی و از این یافته ها برای رفع و درمان نارسایی ها و مشکلات دراین زمینه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که ثبت سیگنال های عصبی برای مشاهده و مطالعه ادراک، تصمیم گیری و یادگیری در مغز برای رمزگشایی از فرآیندهای هسته‌های فیزیولوژی و محاسباتی مغز ضروری است.

درچارچوب برنامه های حمایتی و مشارکتی ستاد در سال های اخیر حدود یکصد مرکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی به دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف از جمله سیستم های ثبت فعالیت‌های الکتریکی مغز، سیستم رهگیر چشمی، دستگاه طیف ‌نگاری کارکردی نزدیک فروسرخ و سیستم تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مجهز شدند.

حمایت از ایجاد زیرساخت‌ های تحقیقاتی و علمی مورد نیاز کشور درحوزه علوم و فناوری‌های شناختی، ایجاد شبکه ای برای ‌اشتراک‌ گذاری امکانات و خدمات آزمایشگاهی، جذب نخبگان و محققان کارآمد به فعالیت در حوزه های دانش علوم شناختی از اهداف مهم این ستاد محسوب می شود.

تشویق و ترغیب محققان و متخصصان برای دستیابی به خودکفایی و بومی‌ سازی تجهیزات و حمایت از تولید ابزارها و دستگاه های فن آورانه توسط مراکز و شرکت‌ های دانش‌ بنیان نیز یکی دیگر از سیاست ‌ها این ستاد است.

دیدگاهتان را بنویسید