کتاب “ذهن فعال در سالمندی” با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی انتشار یافت

You are currently viewing کتاب “ذهن فعال در سالمندی” با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی انتشار یافت
۲۶۷ Views

کتابی تحت عنوان ” ذهن فعال در سالمندی : کتاب کار تمرینات شناختی در سالمندان” با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی نگارش و انتشار یافت .

در این کتاب “شناخت و حافظه ” به عنوان رکن اصلی تمام رفتارها و احساسات در زندگی قلمداده شده و یکی از حیطه هایی است که در سالمندی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرد.

مولفان در این کتاب می نویسند: توانبخشی شناختی یکی از علوم کارآمد و فناورانه در این زمینه است که در عرصه درمان و پیشگیری از بیمار های سالمندی در حال گسترش است، ” توانبخشی شناختی به کلیه مداخلات مبتنی بر شواهدی گفته می شود که در بیماران آسیب مغزی یا اختلال شناختی استفاده می شود، تا عملکرد شناختی آنها به سطح طبیعی برگردانده شود یا از روش های جبرانی برای نقص شناختی آنها استفاده گردد.

این نشر تازه تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در مقدمه خود می افزاید: انسان نظیر هر موجود زنده ای در گذران عمر خود دستخوش تغییراتی در ساختار زیست شناسی ، روانی ، فیزیولوژیک ، محیطی ، رفتاری و اجتماعی می گردد ، تغییراتی که سرانجام آن سالمندی است ، دوران باشکوهی که فرد با دانش و تجربه کسب شده در طی سالیان به منبع ارزشمندی برای راهنمایی ، هدایت و حمایت نسل های بعدی تبدیل می گردد.

در بخشی دیگر از این کتاب اضافه شده است:  امروز با مداخلات متنوع و کارآمد می توانیم از سرعت بخش  مهمی از این تخریب عملکردی جلوگیری و توانمندی های شناختی یک سالمند را ارتقا بخشیم.

کتاب “ذهن فعال در سالمندی ” در بیست و پنج فصل با همکاری شماری از متخصصان و با نظارت دکتر “بهنام شریعتی ” نگارش و توسط انتشارات “ندای کارآفرین” منتشر و راهی بازار نشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید