کتاب ” معماری عصب محور:طراحی با ذهن در ذهن ” مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی چاپ و انتشار یافت

You are currently viewing کتاب ” معماری عصب محور:طراحی با ذهن در ذهن ” مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی چاپ و انتشار یافت
۳۳۶ Views

کتابی تحت عنوان ” معماری عصب محور:طراحی با ذهن در ذهن ” که مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی قرار گرفته است ، ترجمه و انتشار یافت.

حمایت از تالیف، ترجمه، چاپ و انتشار کتاب ها و نشریات ترویجی در حوزه دانش علوم شناختی از سیاست های راهبردی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی در سطح جامعه محسوب می شود.

 

در مقدمه این کتاب ، معماری عصب محور شاخه جدیدی از علم اعصاب شناختی تعریف شده که به مطالعه کارکرد مغز انسان و نحوه تاثیر گذاری مغز و محرک های آن در خصوص محیط می پردازد و علوم محیطی بالاخص معماری از این قابلیت برخورد دار است که از دستاوردهای نوین علوم زیستی در دستیابی به شناخت تجربیات انسانی در رابطه با محیط انسان ساخت بهره گرفته و تکنولوژی ها و ابزارهای نوین علوم اعصاب شناختی می تواند زمینه ای را فراهم سازد تا تاثیر معماری و محیط بر انسان و شرایط زیستی و ادراکی وی دقیق تر از پیش در جهت آسایش بیشتر انسان مورد استفاده قرار گیرد.

 

نویسنده این کتاب معتقد است معماری یک رشته منحصر به فرد چند وجهی است که ادراک، تخیل و بیان هنری را با دنیای فیزیکی ، نور و فرم – ساخت و ماده آن تلفیق می کند تا ساختمان هایی را ایجاد نماید که بشر در آن زندگی کرده و در حالت ایده آل رشد کند.

 

وی می نویسد: علوم اعصاب شروع به درک ما از چگونگی کنترل فعالیت های بدن در مغز می کند و بر نحوه تفکر، حرکت ، درک ، یادگیری و به یادآوردن تاثیر می گذارد و یکی از خواص مغز انسان ” انعطاف پذیری عصبی” است یعنی اینکه مغز ما هنگام یادگیری تغییر کرده و تا حدی در پاسخ به محیط ما نیز تغییر می کند.

 

این کتاب با مطرح کردن گونه های فضا، ریتم های شبانه روزی ، هوشیاری گیاهان و علوم اعصاب بینایی ، ذهن انسان و چگونگی تاثیر آن در فضاهای معماری سعی در تبیین علوم اعصاب شناختی و میزان ارتباط آن با معماری می نماید.

 

کتاب” معماری عصب محور: طراحی با ذهن در ذهن” تالیف ” ایان ریچی”، توسط دکتر محسن کاملی و همکارانش ترجمه و از سوی” موسسه نشر گوهر دانش” چاپ و منتشر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید