اولین نمایشگاه بازی های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درباغ کتاب تهران گشایش می یابد

اولین نمایشگاه بازی های شناختی همزمان با رویداد ایران آینده درباغ کتاب تهران ، پردیس مغزمن گشایش می یابد. این نمایشگاه توسط نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و همکاری و مشارکت…

۰ دیدگاه

بیست و هفتمین شماره فصلنامه مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با تازه های علوم شناختی انتشار یافت

بیست و هفتمین شماره فصلنامه علمی ، آموزشی و خبری مغز و شناخت ستاد توسعه علوم و فناوری  های شناختی با بررسی موضوعات تازه در قلمرو دانش علوم شناختی از جمله خواندن و نوشتن ، مروری تاریخی به مهارت هایی…

۰ دیدگاه