ایده پردازان مرحله اول  رویداد بوت کمپ بازی ها،بسته ها و اسباب بازی های شناختی مشخص شدند

You are currently viewing ایده پردازان مرحله اول  رویداد بوت کمپ بازی ها،بسته ها و اسباب بازی های شناختی مشخص شدند
۲۰۰ Views

اسامی ایده پردازان راه یافته به مرحله اول رویداد بوت کمپ بازی ها ، بسته ها و اسباب بازی های شناختی مشخص شدند.

این ‌افراد پس از شرکت  در کارگاهها توسعه کسب و کار و فناوری های شناختی به مراحل نهایی این رویداد راه می یابند.

رویداد بوت کمپ بازی ها،بسته ها و اسباب بازی های شناختی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی،شورای نظارت بر اسباب بازی و نهاد اعتبار بخش محصولات شناختی برنامه ریزی شده است.

این دوره تحت عنوان” ایده تا پدیده ” برای دستیابی به محصول اولیه جهت آموزش و یاددهی سریع مهارتها و زمینه سازی برای اشتغال وکارآفرینی، یکی از روش‌های موثر و مفید برای ارتقای مهارت های فنی و تخصصی تیم های علاقمند به فعالیت در حوزه بازی های شناختی دایر شده است.

این رویداد درسه محور “رویکردشناختی دربازی ها”، “هوش مصنوعی دربازی های شناختی”، و “رویکرد تعاملی دربازی های شناختی” توسط اساتید ومتخصصان این حوزه برگزار و علاقه مندان و شرکت کنندگان به صورت گروهی و با استفاده از فناوری‌های مختلف برای ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی تحت آموزش قرار می گیرند تا مهارت‌ها و تکنیک‌های فنی را در محیط‌های عملی تمرین و تجربه عملی بدست آورند.

امروزه بازی های شناختی از جایگاه ویژه‌ای در حوزه ارزیابی و توانبخشی شناختی در کودکان و بزرگسالان برخوردارند و ارتقا سرمایه شناختی جامعه یکی از ابزارهای توسعه و پیشرفت جامعه به شمار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید