بیش ازیکصد وبیست مقاله علمی،پژوهشی وتخصصی درحوزه های شناختی ازسوی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی مورد حمایت تشویقی قرار گرفتند

You are currently viewing بیش ازیکصد وبیست مقاله علمی،پژوهشی وتخصصی درحوزه های شناختی ازسوی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی مورد حمایت تشویقی قرار گرفتند
۱۹۱ Views

ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی درراستای اهداف وسیاست ها برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و با هدف تربیت نیروی انسانی و تشویق علاقه مندان به فعالیت درحوزه های علوم شناختی طی سال جاری تاکنون ازبیش از یکصد و بیست مقاله علمی و پژوهشی و ISI که درمجلات معتبر بین المللی انتشار یافته، را تحت حمایت تشویقی قرارداده است.

این مقالات علمی که درزمینه های علوم اعصاب، روانشناسی، آموزش و پرورش شناختی، فلسفه ذهن و فن آوری های شناختی، مدلسازی، هوش مصنوعی، زبان شناسی، مهندسی پزشکی، فیزیولوژی و سایر زمینه های شناختی نگارش شده درمراکزعلمی و تخصصی و درمجلات معتبرجهانی ارائه و به چاپ رسیده است.

رشد دانش و تحقیقات علمی درکشورمان درسال های اخیر بواسطه سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری درسطوح مختلف علمی و پژوهشی، سبب علاقه مندی و گرایش دانشجویان، اساتید، متخصصان ومحققان به امر پژوهش شده و زمینه را برای گسترش و تقویت همکاری های متقابل بویژه برای ترویج، ارتقا و توسعه علوم شناختی و اعصاب شناختی درمراکزعلمی، تحقیقاتی و تخصصی ایران فراهم کرده است.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های علوم شناختی درچارچوب اهداف و سیاست ها تلاش می کند با فراهم کردن فرصت ها و بسترهای لازم، زمینه را برای آشنایی هرچه بیشتردانشجویان ومحققان با حوزه های علم شناختی و علوم اعصاب درکشور بوجود آورد.

ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی درچارچوب این اهداف درسال های اخیراز بیش از۲۷۰۰ پایان نامه دانشجویی درمقاطع کارشناسی ارشد ودکتری، مقالات علمی و تخصصی و ISI درحوزه های علوم شناختی حمایت کرده است.

زمینه های رشد و ارتقای دانش و تحقیقات علمی بویژه در حوزه های دانش علوم شناختی درسال های اخیر به رغم هیاهو وجنجال ها مبنی برفرارمغزها ازایران، بطور چشمگیری درفضاهای تخصصی و دانشگاهی ایران گسترش یافته و این امرنشانگرحمایت، سرمایه گذاری و نقش آفرینی نهادها بویژه ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی درکشورمان است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید