توسط دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بازوی رباتیکی تحریک عمقی مغز رونمایی شد

You are currently viewing توسط دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بازوی رباتیکی تحریک عمقی مغز رونمایی شد
۱۳۸ Views

بازوی رباتیکی تحریک معناطیسی عمقی مغز دستاورد یکی از شرکت‌های فناور در حاشیه دوازدهمین  کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی توسط دکتر سید محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی رونمایی شد.

بازوی رباتی در حوزه علوم اعصاب برای تحریک میدان مغناطیسی مغز کاربرد دارد.

این ابزار همچنین دارای سنسورهای دقیق برای حفظ ایمنی در مواقع ضروری و حسگر تنظیم فاصله و فشار روی سر با قابلیت تنظیم سرعت است و در آن امکان تنظیم دستگاه برای هدایت کویل به نقطه مورد نظر توسط اپراتور یا به صورت خودکار پیش‌بینی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید