تیم های برترچالش توسعه فن آوری، محصولات و خدمات شناختی انتخاب و معرفی شدند

You are currently viewing تیم های برترچالش توسعه فن آوری، محصولات و خدمات شناختی انتخاب و معرفی شدند
۲۹۰ Views

یم های برتر چالش توسعه فن آوری ، محصولات و خدمات شناختی ویژه اختلالات نورولوژیکی و روانپزشکی تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی تعیین و معرفی شدند.

اختتامیه این رویداد با شرکت پانزده تیم بعد از گذراندن دوره دو ماهه پیش شتابدهی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت تیم های برتر مشخص شدند.
هر یک از تیم های پذیرش شده طی دوره پیش شتابدهی در زمینه های فنی، کسب و کار و شناختی به مدت ۱۰ ساعت جلسات منتورینگ اختصاصی دریافت کردند. همچنین برای تیم ها در دسته های بازی های دیجیتال، اپلیکیشن ها و فن آوری های پیشرفته سه کارگاه مجزا با عنوان انتقال تجربه توسط تدریس اساتید برگزار شد.

در این رقابت ها تیم های ” به من نخند با من بخند “، ” استفاده از فن آوری واقعیت مجازی برای بهبود عملکرد های شناختی ” ،” مادربون” ،” نوجان” و” پرک کبوتر نامه رسان” به عنوان تیم های برتر چالش توسعه فن آوری ، محصولات و خدمات شناختی انتخاب شدند.

دراین چالش به تیم اول تا پنجم از دویست میلیون تا هشتاد میلیون ریال جایزه نقدی و سوبسید فروش تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال به هر تیم (جمعا تا سقف سه میلیارد ریال) در بازه یکساله اختصاص یافته است.

مراسم اختتامیه چالش توسعه فن آوری، محصولات و خدمات شناختی ۱۹ آذر ماه جاری با حضور داوران فنی، کسب و کار و شناختی برگزار شد.این چالش از سوی شتاب دهنده شناختی کاگنوتک و مرکز نوآوری و شتابدهی علوم شناختی و داده کاوی برگزارشد.

دیدگاهتان را بنویسید